Taliban-samtaler i Oslo

Vestlige land må samarbeide med Taliban til tross for deres hatefulle og voldelige ideologi. Akkurat nå er Taliban nøkkelen, dersom vi skal lykkes med å nå frem til isolerte områder og folk som har et desperat behov for hjelp. Det er dette Thomas Lund fra Norge mener er plikt.